Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Obuka doktoranada „Oblikovanje doktorske disertacije“

U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ ponovo se organizuje obuka doktoranada „Oblikovanje doktorske disertacije“. Tokom ove kratke obuke doktorandi mogu da se informišu o formi doktorske disertacije u skladu sa uputstvima Univerziteta o Beogradu, deponovanju u Digitalni repozitorijum, vidljivosti disertacije na internetu i svim drugim pitanjima u vezi sa procedurom pripreme i predaje doktorata.

Prvi naredni termin je 21. septembar 2017. godine sa početkom u 18 časova, a o održavanju obuke tokom ostalih meseci zainteresovani će moći da se informišu na sajtu Univerzitetske biblioteke.
Prijavljivanje je obavezno i vrši se putem onlajn formulara.
Detalje o mestu i vremenu održavanja možete videti u programu.

(objavljeno 13.09.2017.)

Završena prijava za Viki-maraton posvećen domaćim naučnim časopisima

Obaveštavamo predstavnike časopisa da je prijava za Viki-maraton završena.

Vikipedijin uređivački maraton posvećen domaćim naučnim časopisima organizuje se u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“. Ideja je da predstavnici časopisa sami pripreme tekstove (pre svega na srpskom, a ako žele, i na drugim jezicima) o svojim časopisima i da ih tokom radionice uz pomoć bibliotekara koji učestvuju u projektu Viki-bibliotekar postave na Vikipediju.

Projekat Viki-bibliotekar realizuje Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu u saradnji sa Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Vikimedijom Srbije i Institutom tehničkih nauka SANU.

Tokom 2016. godine održane su 3 uspešne radionice za urednike domaćih naučnih časopisa i postavljeni su kvalitetni članci na Vikipediji na srpskom.

(objavljeno 13.09.2017.)

U duhu Nedelje procesa recenzije

Povodom obeležavanja Nedelje procesa recenzije preporučujemo članak "Kako recenzirati naučni rad" koji su objavili autori Aleksandar Dekanski, Ivana Drvenica i Olgica Nedić u časopisu Zaštita materijala vol. 58 br. 3, 2017.
Članak se može koristiti i kao svojevrsno uputstvo ili priručnik o recenziranju naučnih radova i namenjen je pre svega mladima. U njemu se na zanimljiv način opisuje postupak recenzije i istaknuti su etički principi kojih se recenzent treba pridržavati.
Radi pogodnije distribucije i čitanja prilažemo i preformatiranu formu rada koju smo dobili od autora.

(objavljeno 11.09.2017.)

EBSCO e-knjige

Obaveštavamo korisnike da je EBSCO u okviru kolekcije eBook Academic Subscription Collection dodao preko sedam hiljada novih naslova elektronskih knjiga.

Podsećamo da je pretragu kolekcije moguće izršiti na nekoliko načina: osnovna pretraga preko polja za pretragu, napredna pretraga na osnovu imena autora, naslova, jezika i slično, i na osnovu kategorije, odnosno predmeta. Takođe pretragu je moguće izvršiti preko servisa EleKnjige na KoBSON portalu.

(objavljeno 25.08.2017.)

Web of Science i Google Scholar

Saradnja Web of Science-a i Google Scholar-a pruža istraživačima mogućnost lakšeg i bržeg pristupa punim tekstovima radova kao i procenu njihove relevantnosti. Ova dva servisa kroz pretraživanje nude:
-listu izvora/referenci
-metričke pokazatelje
-link ka punom tekstu rada
Istraživači često koriste brzu pretragu pomoću Google Scholar-a pre nego što pređu na Web of Science. Povezivanje ova dva resursa informacija čini sveobuhvatan pregled članaka bržim i lakšim. Podsećamo da je Web of Science pretplaćen i dostupan celokupnoj naučno-istraživačkoj zajednici Srbije, a trenutno je samo Core Collection baza povezana sa Google Scholar-om. Više o ova dva jedinstvena sistema možete pogledati na sledećem linku.

(objavljeno 23.08.2017.)

Objavljen SJR (SCImago Journal Rank) servisa SCImago za 2016. godinu

Obaveštavamo korisnike da je servis SCImago izvršio ažuriranje SJR-a (SCImago Journal Rank). Lista sa ažuriranim podacima je preuzeta i postavljena u okviru odeljka - Vrednovanje - SJR – SCImago i podaci se takođe mogu pogledati na zvaničnoj stranici ovog servisa

(objavljeno 14.08.2017.)

Kategorizacija domaćih naučnih časopisa za 2015. i 2016. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavilo kategorizaciju domaćih naučnih časopisa za 2015. i 2016. godinu.
Liste kategorizacija domaćih naučnih časopisa za period od 2006. do 2016. godine možete pogledati i na KoBSON stranici Kategorizacija domaćih časopisa

(objavljeno 28.07.2017.)

Objavljen SJR (SCImago Journal Rank) servisa SCImago za 2016. godinu

SCImago je objavio SJR (SCImago Journal Rank) za 2016. godinu. Podaci su postavljeni u okviru odeljka Možda vam zatreba - Vrednovanje - SJR – SCImago i takođe se mogu pogledati na zvaničnoj stranici ovog servisa.

(objavljeno 04.07.2017.)

Objavljene korekcije impakt faktora za 2016.

Thomson Reuters (novi naziv Clarivate Analytics) je na svojoj stranici objavio korekcije impakt faktora za 2016. Postavljena je lista časopisa koja će se, do septembra, ažurirati na nedeljnom nivou. Nakon zaključivanja obrade podataka, i publikovanja konačnih lista na TR stranici, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.

Podaci publikovani na ovoj stranici mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.

(objavljeno 21.06.2017.)

Unapređen sajt Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

Obaveštavamo korisnike da je da je stranica Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije unapređena.

U “Kutku za urednike”, u meniju – Video i materijali sa predavanja, postavljeni su video zapisi sa radionica održanih tokom realizacije projekta “Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia”. Pristup je ograničen i omogućen je autorizovanim korisnicima (predstavnicima uredništava časopisa koji su dostupni u režimu otvorenog pristupa). Za pristup su neophodni korisničko ime i šifra. Kako biste dobili neophodne podatke, potrebno je poslati zahtev, putem mejla, na adresu repozitorijum@nb.rs.

Dodatno, kao rezultat eIFL projekta napisana je i elektronski objavljena monografska publikacija “Open Access Journals in Serbia: Policies and Practices”. Publikacija daje presek stanja naučnog izdavaštva u Srbiji, izvedenog na osnovu sprovedene ankete u kojoj je učestvovalo preko 150 uredništava. Takođe su date smernice i preporuke za dalja unapređenja časopisa i praćenje svetskih trendova. Publikacija je na engleskom jeziku, a prevod iste biće uskoro objavljen. Kompletan tekst nalazi se na u meniju Studija - Open Access Journals in Serbia: Policies and Practices.

(objavljeno 02.06.2017.)

Novi izgled KoBSON sajta

Usled mnogobrojnih pohvala novog izgleda KoBSON sajta, objavljujemo prvu pristiglu, a našu korisnicu nagrađujemo KoBSON kišobranom.

Poštovani, srdačno Vam čestitam pokretanje novog vizuelno i sadržajno unapredjenog web-site, najlepše hvala u ime naučne zajednice Vojvodine i Srbije na Vašem radu i važnom doprinosu našoj nauci.

Zahvaljujemo smile

(objavljeno 10.04.2017.)

Dragi korisnici, dobro došli na novi sajt KoBSON-a. U skladu sa potrebama naučnika i istraživača, novi sajt je korisnički orijentisan, informativan i prilagođen uređajima različitih rezolucija - kako desktop i laptop računarima, tako tabletima i mobilnim telefonima.

Započnite Vašu pretragu ovde i sada.
Vaš KoBSON tim smile

(objavljeno 05.04.2017.)

Objavljena nova verzija sajta Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

Obaveštavamo korisnike da je objavljena nova verzija sajta Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Portal je unapređen novom stavkom u meniju - Kutak za urednike, kao rezultat sprovedenog projekta "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia", podržanog od strane EIFL-a.  Kutak za urednike je osmišljen kao pomoć i skup svih tema obrađenih putem aktivnosti realizovanih u okviru projekta. Neki od bitnih odeljaka su: Referisanje časopisa u WoS-u, Scopus-u, SCIndeksu, DOAJu, CC licence, Open Journal System, Plagijarizam itd. Dodatno će biti postavljeni video i materijali sa održanih predavanja i radionica koji će biti dostupni samo autorizovanim korisnicima (za pregled sadržaja biće potrebno korisničko ime i šifra).

(objavljeno 25.01.2017.)