Електронске књиге

PubMed books

PubMed Books

Издавач: US National Library of Medicine (NLM)


приступ MEDLINE-у

О сервису

Сервис обухвата неколико десетина наслова књига из области биомедицине. Већину књига је могуће погледати само у html форми.